ສະມາຍຣ ອິນເຕີຣພີຣນເຕີຣ
ໂທລະສັບ +66 2-101-1588, +66 63-961-5639, +66 81-666-6639
 • th
 • en
 • vn
 • la
 • mm
 • ນາຍແປພາສາ
 • ນາຍແປພາສາ
 • ນາຍແປພາສາ
 • ນາຍແປພາສາ
 • ນາຍແປພາສາ
 • ນາຍແປພາສາ

ນາຍແປພາສາ

ສະມາຍຣ ອິນເຕີຣພີຣນເຕີຣ

 

ເຮົາບໍລິການຈັດຫານາຍແປ ພິທີກອນ 2 ພາສາ ນາຍແປເພື່ອທຸລະກິດການຄ້າ ນາຍແປພິທີຕ່າງໆ ນາຍແປພາສາກຸ່ມ AEC ນາຍແປງານປະຊຸມ ທັງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະບໍ່ເປັນທາງການ ບໍລິການນາຍແປອາສາ ນາຍແປສຸກເສີນ ນາຍແປທັນທີ ນາຍແປເພື່ອຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານຂອງລັດຫຼື ບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ

 

We have a staff consisting of experienced interpreters and presenters.

We offer our service anywhere in Thailand.

We are licensed interpreters with experience dealing.

Our Project

 

 1.  
 2.  
 3.  

English Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Myanmar Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Host English Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Host Chinese Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Korean Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Japanese Interpreter

 

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Follow us

35/8 ໜູ່2 ຖະໜົນ.ນະຄອນອີນທາ ຕ.ບາງຂຸນກອງ ອ.ບາງກຣວຍ ຈ.ນົນທະບູນລີ 11130

063-961-5639, 081-666-6639, 02-101-1588

ການຢັ້ງຢືນ
ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ມາດຕະຖານການຈັດການ
ສະພາການຄ້າ
ເລກທີບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີ
ໜັງສືຮັບຮອງ
ລາຍລະອຽດຂອງສະມາຊິກ
ຊື່:
ປີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ:
July 24, 2019
ຕິດປະກາດອອນລາຍ:
ໃບຮັບຮອງ/ໃບຢັ້ງຢືນ
ຊື່ບໍລິສັດ:
ສະມາຍຣ ອິນເຕີຣພີຣນເຕີຣ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ:
35/8 ໜູ່2 ຖະໜົນ.ນະຄອນອີນທາ ຕ.ບາງຂຸນກອງ ອ.ບາງກຣວຍ ຈ.ນົນທະບູນລີ 11130
ປະເທດ/ເຂດ:
Thailand
ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ
ຊື່ບໍລິສັດ:
ສະມາຍຣ ອິນເຕີຣພີຣນເຕີຣ
ຜູ້ຕິດຕໍ່:
ທີ່ຢູ່:
35/8 ໜູ່2 ຖະໜົນ.ນະຄອນອີນທາ ຕ.ບາງຂຸນກອງ ອ.ບາງກຣວຍ ຈ.ນົນທະບູນລີ
ປະເທດ:
Thailand
ລະຫັດໄປສະນີ:
11130
ໂທລະສັບ:
+66 2-101-1588
ມືຖື:
+6663-961-5639
+6681-666-6639
ອີເມລ:
smilesteel@hotmail.com
ລາຍໄອດີ: