Smile Interprete
+66 2-101-1588, +66 63-961-5639, +66 81-666-6639
 • th
 • en
 • vn
 • la
 • mm
 • Phiên dịch viên
 • Phiên dịch viên
 • Phiên dịch viên
 • Phiên dịch viên
 • Phiên dịch viên
 • Phiên dịch viên

Phiên dịch viên

SMILE-INTERPRETER

 

Kính thưa quý khách hàng . Là một trong những công ty dịch thuật chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật và phiên dịch 2 ngôn ngữ, trong lĩnh vực kinh doanh, phiên dịch triển lãm và cung cấp phiên dịch MC . Phiên dịch lĩnh vực thuộc nhóm AEC , phiên dịch trong các cuộc họp văn phòng chuyên môn. Cung cấp phiên dịch tự thiện tùy lòng hỏa tâm, phiên dịch khẩn cấp và phiên dịch cho các công ty tìm kiếm sản phẩm trên thị trường vv .

Dịch vụ của chúng tôi.

vì sao nên chọn chúng tôi

 

We have a staff consisting of experienced interpreters and presenters.

We offer our service anywhere in Thailand.

We are licensed interpreters with experience dealing.

Our Project

 

 1.  
 2.  
 3.  

English Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Myanmar Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Host English Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Host Chinese Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Korean Interpreter

 

 1.  
 2.  
 3.  

Japanese Interpreter

 

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Equipment Translation Rentals

Follow us

Số nhà 35/8 moo 2 đường Nakhonin. Xã. Bang khun thiên. Huyện. Bang kuai Tỉnh. Nonthupburi 11130

063-961-5639, 081-666-6639, 02-101-1588

Chứng nhận
:
:
July 24, 2019
:
:
Smile Interprete
:
Số nhà 35/8 moo 2 đường Nakhonin. Xã. Bang khun thiên. Huyện. Bang kuai Tỉnh. Nonthupburi 11130
:
Thailand
Liên hệ chúng tôi
:
Smile Interprete
:
:
Số nhà 35/8 moo 2 đường Nakhonin. Xã. Bang khun thiên. Huyện. Bang kuai Tỉnh. Nonthupburi
:
Thailand
:
11130
:
+66 2-101-1588
:
+6663-961-5639
+6681-666-6639
:
smilesteel@hotmail.com